Powiecie Białostockim, dzięki inicjatywie Powiatowego Urzędu Pracy, mieszkańcy mają dostęp do szerokiej gamy finansowanych form szkoleniowych. Program ten stanowi wsparcie zarówno dla osób bezrobotnych, jak i tych już pracujących, w różnym wieku.

Finansowanie Szkoleń Indywidualnych: Urząd oferuje pomoc w pokrywaniu kosztów szkoleń indywidualnych, które przyczyniają się do zwiększenia szans na zatrudnienie. Limit finansowania to 5.000 zł, z uwzględnieniem cen rynkowych. Dotyczy to osób bezrobotnych, poszukujących pracy powyżej 45 roku życia, jak również tych już zatrudnionych.

Szkolenia dla Młodych: Osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą skorzystać z bonów szkoleniowych. Pokrywają one koszty szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdów oraz zakwaterowania.

Egzaminy Zawodowe: Urząd wspiera również osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy po 45 roku życia w zdobyciu świadectw, dyplomów, zaświadczeń i uprawnień zawodowych. Dotyczy to także osób zatrudnionych, pragnących zdobyć licencje niezbędne w swoim zawodzie.

Szkolenia Grupowe: Planowane są również szkolenia grupowe, zgodnie z ustalonym planem szkoleń. Skierowane są one do osób bezrobotnych oraz pracujących powyżej 45 roku życia.

Szkolenia na Żądanie Pracodawców: Urząd finansuje szkolenia realizowane na wniosek pracodawców, w ramach Trójstronnych Umów Szkoleniowych, skierowane do osób bezrobotnych.

Studia Podyplomowe i Kształcenie Ustawiczne: Wsparcie obejmuje również koszty studiów podyplomowych oraz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nostryfikacja Wykształcenia: Dostępne jest również finansowanie postępowania nostryfikacyjnego, umożliwiającego uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega, że nie odpowiada za nieprawidłowe informacje podawane przez instytucje szkoleniowe. Aby szkolenie było finansowane, musi być realizowane przez firmę zarejestrowaną w odpowiednim rejestrze, a kurs powinien obejmować co najmniej dwadzieścia pięć godzin zegarowych tygodniowo (chyba że obowiązują inne przepisy).

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Działu Rozwoju Zawodowego, III piętro, pokój nr 309A.

Źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024