Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków na 2024 rok, oferując finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, wspierając osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich kariery zawodowej.

Programy wsparcia są dostępne dla mieszkańców powiatu białostockiego, w tym miast takich jak Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, i inne. Wśród oferowanych form wsparcia znajdują się m.in.:

  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.
  • Organizacja stażu dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane jako poszukujące pracy i nie są obecnie zatrudnione.
  • Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami, zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, rolniczej, lub działalności w formie spółdzielni socjalnej.
  • Finansowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy.
  • Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzących własną działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

Wnioski można składać na różne sposoby, w zależności od wybranej formy wsparcia. Możliwe opcje to przesyłanie dokumentów pocztą, osobiście w siedzibie urzędu, lub elektronicznie poprzez adres skrytki ePUAP lub System Obsługi Wsparcia (SOW) – platformę internetową PFRON. Ważne jest, aby pamiętać o konieczności opatrzenia wniosków podpisem elektronicznym, jeśli są one składane w formie elektronicznej.

Źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024